Natalia Dębowska - Najlepszy logopeda dla dzieci, młodzieży i dorosłych we Wrocławiu.

dla dorosłych

 

 • Terapia wad wymowy
 • Niepłynność mowy
 • Przygotowanie do leczenia ortodontycznego oraz rehabilitacja w trakcie
 • Przygotowanie do frenotomii ( podcięcia wędzidełka) oraz rehabilitacja po podcięciu
 • Terapia dyzartii
 • Terapia afazji
 • Mowa niewyraźna/ bełkotliwa
 • Zaburzenia koncentracji i pamięci
Najlepszy logopeda dla dorosłych we Wrocławiu.

dla dzieci i młodzieży

 

 • Wady wymowy (dyslalia) takie jak:
  • nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  • nieprawidłowa wymowa głosek l, r
  • nieprawidłowa wymowa głosek k, g
  • zaburzenia realizacji dźwięczności
  • opuszczanie, zastępowanie głosek
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Afazja, Dysfazja
 • Przygotowanie do frenotomii (podcięcia wędzidełka)  oraz rehabilitacja po podcięciu
 • Terapia dyzartii
 • Zaburzenia koncentracji i pamięci
 • Mowa niewyraźna/ bełkotliwa
 • Autyzm
 • Zespół Downa
 • Infantylne połykanie
 • Przygotowanie Pacjenta do leczenia ortodontycznego oraz rehabilitacja w trakcie leczenia
 • Dysleksja oraz profilaktyka przy diagnozie zagrożenia dysleksją
 • Terapia dzieci dwujęzycznych
Najlepszy logopeda dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu

Dorośli

Młodzież

Dzieci

Oferta

Natalia Dębowska - Najlepszy logopeda dla dzieci, młodzieży i dorosłych we Wrocławiu.